Как работи системата за разпределение на дела показа вчера по време на Деня на отворените врати заместник-председателят на Русенския окръжен съд Анета Георгиева. Ръководителят на гражданското отделение изтъкна, че разработката на Висшия съдебен съвет не може да се манипулира, нито да й бъде въздействано външно, а съвсем на случаен принцип избира кое дело на кой съдия да се падне. Съдия Георгиева посочи, че само упълномощени магистрати с електронен подпис могат да работят със системата и публично разпредели новопостъпилите граждански и търговски спорове.
Денят на отворените врати в Окръжния съд започна с разиграването на симулиран съдебен процес от студенти от Русенския университет, които заседаваха по имотен казус. По-късно гражданите имаха възможност да разгледат отвътре магистратската работа, като посетят канцелариите на съда. През целия ден съдебните заседания бяха открити за желаещите да ги проследят.