Неправомерно получени лихви в рамките на 4 години на стойност от 12 226.26 евро трябва да върне „Уникредит Булбанк“ АД на свой клиент, прецени на първа инстанция Русенският районен съд. С решението си магистратите обявиха за нищожна клаузата в договора между банката и кредитополучателя, благодарение на която в разрез с правилата му е увеличена лихвата. 
Решението може да се обжалва.
Това впрочем е поредният идентичен казус, при който теглили кредит се обръщат към съда с претенции, че вноските им са увеличени без основание. В повечето случаи решенията са в тяхна полза, а банката редовно е осъждана да им връща надвнесените неправомерно суми.
В конкретния случай в края на 2008 година кредитополучателят е изтеглил 102 250 евро за купуване на имот и ремонт. От април 2010 година обаче едностранно, от името на банката, лихвата се изчислява на базата на въведен нов компонент - премия. Според управителния съвет пазарните условия, включително икономическите сътресения, наложили вдигането на лихвата. Съдът обаче отчете, че размерът на лихвата се определя от друг компонент, който всъщност отчита тези пазарни лъкатушения. А икономически затруднения изпитвали не само банките, но и техните клиенти, чиито интереси също трябва да бъдат защитени.