Дългогодишната сага с лихвоточките е към своя край. 30 ноември е последният срок, в който хората с дългогодишни жилищноспестовни влогове, които след 1989 година не им послужиха за нищо, имат право да подават документи за обезщетение. Последната новост обаче е, че до тази дата правоимащите могат да закупят не само апартамент както досега, а и вила или ателие. По този начин по-голяма част от семействата, спестявали за дом по времето на социализма, ще могат да подадат молба за компенсация. Хората, които са си закупили вила например, ще могат да предоставят нотариален акт за изплащане, тъй като много от правоимащите нямат възможност да закупуват жилище или идеална част от такова, обясниха от местната общинска комисия по многогодишните жилищно-спестовни влогове. Решението е взето преди два дни от управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд.
Въпреки че има само месец до събирането на последните искания за осребряване на лихвоточки, пред сградата на общинския отдел по картотекиране и дългогодишни влогове на улица „Черно море“ 2 няма опашки. По традиция българинът чака последния момент и вероятно с наближаването на крайния срок ще се струпат повече хора. 
От началото на октомври се усеща раздвижване в сравнение с летните месеци, когато нямаше никакъв интерес от гражданите, отбелязаха от местната комисия по многогодишните жилищно-спестовни влогове. 
Лихвоточките се смятат по специална формула, която да постигне поне минимална справедливост и адекватност на покупателната сила на спестяванията някога и на днешния български лев. Към момента цената на една лихвоточка е 8 стотинки. 
В Русе списъкът на гражданите с право на обезщетение по жилищно-спестовните влогове се състои от 6250 човека. Повече от половината са закупили имоти и са подали нотариални актове за изплащане, като останалите са застрашени да не получат полагащите им се обезщетения, ако не подадат документи до края на ноември. 
А иначе изплащането на влоговете се извършва поетапно от Националния компенсационен жилищен фонд по реда на  подаване на документите, като забавянето е огромно. През изминалата година в Русе са изплатени 341 263 лв. на подали документи граждани през 2010 и 2011 година. Процесът обаче не може да се ускори, тъй като парите се отпускат от националния бюджет, а в общината просто се изплащат. 31 декември 2019 година е последният срок по закон, до който държавата трябва окончателно да се разплати с гражданите, които имат право да осребрят спестовните си числа.