Израелски археолози са намерили ръкопис от 7 век пр. н. е., в който считат, че е най-ранното споменаване на Йерусалим на иврит извън библейските текстове.

Текстът на папирус е съобщение за изпращане на товар вино. Той обаче незабавно бе използван от израелските политици като аргумент в спорове за цивилизационната принадлежност на града, които се развихриха през последната седмица в ЮНЕСКО. Текстът бе разчетен от учени и гласи: „От царската прислужница в Наарта мехове с вино за Ерусалим“. Той е намерен в една от пещерите в Юдейската пустиня, от хора, занимаваща се с плячкосване на исторически артефакти. Впоследствие полицията го е конфискувала от тях.

„Този папирус не е просто най-ранният небиблейски източник, в който се споменава Йерусалим в текст на иврит. В Израел до този момент не са откривани други документи, които да са написани на папирус и да датират от периода на Соломоновия храм /известен още като Първия храм/, казва изследователят на библейски текстове проф. Шмуел Ахитув.