България слиза с две места надолу - от 37-о на 39-о, в класацията „Правене на бизнес 2017“ (Doing Business 2017) на Световната банка. Данните показват, че бизнес средата у нас се подобрява спрямо миналата година - от 73.08 на 73.51 точки в ранглистата. Конкурентите ни обаче я подобряват по-бързо и някои от тях успяват да ни изпреварят. 
Като извършена реформа в полза на бизнеса в доклада се посочва, че България е повишила надеждността на енергийните доставки чрез въвеждане на автоматична система за управление в енергетиката - Система за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA).
България се представя най-добре по отношение на защитата на миноритарните инвеститори, където е класирана на 13-то място, но въпреки това отстъпва с три позиции в тази категория спрямо миналогодишното класиране. Добри са резултатите и в сферата на трансграничната търговия и получаването на кредитиране.
Най-ниска е оценката ни в категорията „Свързване с електрическата мрежа“, където България е на 104-то място. Слабо е представянето й в при плащането на данъци - 83-то място, и стартирането на бизнес - 82-ро.
По издаване на строителни разрешителни България е на 48-мо място, по регистриране на собственост - на 60-то, по спазването на договори - 49, а по уреждане на неплатежоспособност - на 48-мо.
В общата класация България е непосредствено преди Русия (40) и Унгария (41) и след Армения (38), Беларус (37) и Румъния (36).
Нова Зеландия е изместила Сингапур като мястото за най-лесно правене на бизнес в света, разкрива още проучването.