Незабавно да се изготви искане до Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и директора на Изпълнителната агенция по околна среда, в което да се посочи необходимостта от техника за замерване в Русе. Целта е тя да установи с точност количеството, концентрацията и степента на опасност на веществата, които причиняват неприятните миризми във въздуха. Това разпореди кметът Пламен Стоилов вчера по време на среща по темата със замърсяването.
В обсъждането на злободневната тема участваха още заместник-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева, началникът на отдел „Екология“ Георги Игнатов, директорът на РИОСВ Лилия Атанасова, представители на РЗИ, Регионалната лаборатория, Инспекцията по труда и пожарната.
Акцент в срещата бе поставен върху начините, по които да се подобрят координацията и действията на институциите. 
Самият Стоилов заяви, че ще направи всичко възможно, за да излязат наяве фактите по проблема и те да издържат в съда. За пореден път посочи и че ще бъде безкомпромисен по отношение на замърсяването, като настоя потенциалните виновници за зловонията да бъдат проверявани внезапно, а институциите да правят отчети и доклади при проверките.