10 дни за изработването на технически проект и 88 дни за същинския ремонт на натовареното кръстовище на улица „Потсдам“ с „Професор Михаил Арнаудов“. Това са сроковете, разписани в договора между общината и фирмата изпълнител консорциум „Потсдам“. А той бе сключен на 12 октомври, което означава, че до средата на януари обектът трябва да бъде завършен. Общата стойност на договора за строителните дейности е 444 990 лева. 
С ремонта се цели да се подобри пропускателната способност и да се избегнат тапите, които се образуват в района на кръстовището. Идеята е поетапно до 4 години цялата улица „Потсдам“ да бъде обновена, като се започва с най-невралгичната точка. Реконструкцията предвижда да се изградят две платна с по две ленти, както и тротоари от двете страни. Освен това ще се изгради ново отводняване, ще се постави ново осветление и ще се проектира светофар.
В договора е посочено, че всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци по строителството трябва да бъдат отстранени за сметка на фирмата. Тя всъщност е обединение, в което влизат русенските фирми „Полистрой-2001“, наскоро преобразуваният в акционерно дружество „Пътинженеринг“ и плевенската „Влахов инженеринг“.