Пропадналият и опасен за движение мост над река Черни Лом в ивановското село Кошов ще бъде ремонтиран със 114 088 лева. Гредите по него са изгнили и счупени, трошеният чакъл липсва, а пътното платно е стеснено. Носещите греди са в опасно лошо състояние в резултат от наводненията през зимата на 2014-2015 година, като още тогава преминаването през съоръжението беше забранено. 
Мостът над река Черни Лом е с ширина на пътното платно 4 метра. Носещата конструкция е от пет надлъжни греди от жп релси, върху които са наредени напречно дървени греди. Над тях е направен насип от трошен чакъл, който служи за пътно платно. Сега това ще бъде заменено с нова стоманобетонова плоча с ширина 5 метра. На 6 метра преди и след моста е предвидена облицовка на земните откоси, за да се запазят устоите на съоръжението.
В тази връзка община Иваново обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности. По време на строителството се предвижда движението на моторните превозни средства да бъде отклонено по съседен мост. Срокът за изпълнение на ремонта е 2 месеца.