На милиони деца по света им се налага всеки ден да закусват и да обядват в училище. В някои случаи родителите са изправени пред предизвикателството сами да трябва да осигурят храната, но в много други - тя се осигурява от училището.

В България десетки хиляди ученици от първи до четвърти клас получават безплатна закуска всеки ден. Понякога обаче това, което се раздава на децата, предизвика сериозното възмущение на родителите им.