Студенти и докторанти имат шанс да видят иновативните си идеи реализирани с помощтта на конкурса за млади учени Young and Energetic Scientists (YES). Той се организира за седма поредна година от клуб „Млади таланти“ (КМТ) и за пръв път разделя в два потока - бадещи висшисти и бъдещи доктори.
В своеобразната борса за идеи са приемат всякакви предложения, насочени в помощ на икономиката и на подобряването на качеството на живот в обществото. Ще бъдат подкрепени инициативи в широк спектър от научни направления - телекомуникационни технологии, компютърни системи и мрежи, програмиране и софтуер, автоматика и мехатроника, електроника и електротехника, механика и машинни технологии, нови материали и нанотехнологии, биотехнологии и химия, приложна физика, технологии в хранително-вкусова промишленост, аграрни технологии, енергоефективни системи и управление.
Крайният срок за подаване на проектите в тазгодишното издание на конкурса е 14 ноември. Регламента на конкурса, както и условията за участие може да намерите в интернет на следния адрес: http://innofair.cys.bg/yes/index/.