Информационна кампания за пестене на електроенергия стартира „Енерго-Про“ на прага на зимата. Чрез поредица от експертни съвети компанията се стреми да помогне на своите клиенти да намалят разходите си за ток като използват ефективно електроуредите в дома. 
Според статистически данни използваното количество електроенергия в домакинството се разпределя по следния начин: за отопление - 31%, охлаждане - 12%, затопляне на водата - 12%, осветление - 11%, компютри и друга електроника - 9%, други домакински уреди - 9%, хладилници и фризери - 8%, други - 8%.
Пред прага на зимния сезон темата за енергоефективно отопление в дома е сред най-актуалните. За да затоплите ефикасно едно помещение, „Енерго-Про“ съветва отоплителните тела да се поставят на подходящо място в стаята, за да се постигне равномерно разпределение на топлината. Мощността на уредите да е съобразена с размера на помещението. През нощта е най-добре отоплителните уреди да се настроят да поддържат по-ниска температура, без помещенията да се охлаждат напълно. Намаляването на стайната температура през нощта (най-много с 5 градуса) значително пести енергия.
Не е препоръчително да преграждате уредите за отопление с мебели, нито да ги покривате с дрехи за сушене, защото така губите до 20% от енергията.
В студените месеци не оставяйте вратите отворени към помещения, които не се нуждаят от отопление. Добре е уредите да имат вграден термостат за поддържане на стайната температура. Управлявайте отоплителната инсталация според външната температура и използвайте възможностите на електроуредите за програмиране, за да спестите електроенергия, без да нарушите комфорта си.
Чрез леко намаляване на температурата в някои от стаите също можете да пестите енергия. Намаление от 1 градус осигурява до 6% спестена енергия. Имайте предвид, че различните помещения имат нужда от различна температура. Препоръчителната стайна температура е следната: във всекидневната - средно около 20 градуса, в спалнята за здравословен сън са достатъчни около 16-17 градуса, в детската стая е нормално да е около 20 градуса, в банята - 22, а в кухнята - 18 градуса, тъй като при готвене също се отделя топлина.
Отоплявайте помещенията съобразно нуждите си. Нагласете температурата на 15 градуса, когато ще отсъствате до 2 дни, и на 12 градуса при по-дълго отсъствие или настройте термостатните вентили на функцията за защита от замръзване.
Проветрявайте редовно, но за кратко, с широко отворени врати/прозорци - така ще запазите топлината на стените. Открехнатите прозорци водят до по-голям разход на енергия. По-добър вариант е по-честото проветряване за около 10 минути, като през това време изключвате отоплителните тела.
Прозорците и вратите трябва да са уплътнени добре.
За eфективната работа на климатика има значение неговото разположение в помещението, режима, в който работи и температурата, която желаете да поддържате. Въздушните филтри трябва да се проверяват и почистват, защото замърсяванията затрудняват работата на уреда и водят до по-голям разход на енергия. При необходимост се консултирайте със специалист.
Следенето на работата на отоплителните уреди и избягването на излишния разход на електроенергия в дома ще доведе до намаляване на сметките за ток. ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да запознава своите клиенти с ефективни начини да оптимизират разходите си за електроенергия.