Намаляването на броя на паралелките в математическите гимназии в страната е недалновидно и нецелесъобразно. В особено голяма степен това се отнася за МГ „Баба Тонка“ в Русе, където има условия за увеличаване на приема. Това се казва в писмо на председателя на Съюза на математиците в България проф. Николай Николов от 22 февруари до министъра на образованието Красимир Вълчев и началника на РУО в Русе Росица Георгиева. Писмото анализира държавния план-прием след завършено основно образование и прави изводи, че броят на паралелките в математическите гимназии трябва да се увеличава, а не да се намалява.