Ново кръгово кръстовище с радиус 13 метра ще бъде изградено на ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“. Освен това цялата „Чипровци“ ще бъде преасфалтирана, тротоарните настилки изцяло ще се подменят и ще бъде изградена пешеходна зона. В участъка от ул. „Тича“ до кръговото при пробива „Кауфланд“ тя ще е 16 метра, като ще има едно платно с две ленти за движение и лента за успоредно едностранно паркиране, а тротоарите ще се ползват от пешеходци и велосипедисти. Улица „Шипка“ пък ще включва пътно платно за главното движение, велосипедни алеи и тротоари. Ще се осигурят и 4 нови терена за паркинги. 60 паркоместа ще има между улиците „Сърнена гора“ и „Сакар планина“, 10  са предвидени между ул. „Сакар планина“ и „Сини камъни“, а между „Сини камъни“ и „Герлово“ - 19. По ул. „Голям Купен“ ще има 25 паркоместа. Ще бъде изградено и повдигнато кръстовище при училище „Олимпи Панов“. Планирано е съществуващите стълбове за улично осветление да се подменят с LED осветителни тела. Това са малка част от строителните дейности, с които кв. „Родина“ ще придобие изцяло нов облик. Те са на стойност 8 154 950 лева, които се финансират по оперативна програма „Региони в растеж“, а в момента тече и обществената поръчка за избор на изпълнител за мащабните ремонтни дейности.
В обхвата на една от най-големите и апетитни обществени поръчки за тази година са включени и още два дългоочаквани обекта - реконструкцията на бул. „Придунавски“, при която ще се осигури и достъп на градския транспорт, както и изграждането на надлез между кварталите „Родина 3“ и „Чародейка“.
Булевардът ще е с две платна за двупосочно движение по 3,5 метра и тротоари по 3 метра. Ще се изгради ново кръгово при ул. „Райко Даскалов“, а в посока Речна гара ще бъде направено ново платно, което ще се включва в кръговото на бул. „Славянски“ пред сградата на Пристанищен комплекс. Предвидена е реконструкцията на три пасарелки, които да са връзката между булеварда и парковата среда на кея. Пасарелката пред Гимназията по облекло ще бъде разрушена, а на нейно място ще се изгради нова, която ще е по-дълга и със стоманенобетонова конструкция. Обновяване, нови настилки, парапети и осветление са планирани за пасарелките при ул. „Баба Тонка“ и „Омуртаг“. Реконструкцията на „Придунавския“ ще струва 12 006 390 лева.
Денонощно натовареният бул. „България“, който в момента е транспортна бариера и откъсва от пряк достъп един от най-големите квартали в Русе „Чародейка“ от „Родина“ и центъра, вече няма да е пречка. Проблемът ще бъде решен с изграждането на пешеходен надлез между ул. „Кадин мост“ и „Опълченска“. Той ще е с покрита мостова конструкция и остъклен от двете страни. Ще има стълбища, асансьор за хора с увреждания, ще бъдат оформени подходите към тротоарите, пространствата от двете страни на надлеза ще бъдат озеленени, а през нощта ще има ефектно осветление.
Недовършеният пешеходен подлез при Математическата също предстои да бъде реконструиран, като ще се монтира асансьор, стълбището ще се покрие с остъклена метална конструкция, а на места ще се монтират остъклени витрини за реклами. Строителните дейности за надлеза и подлеза ще бъдат на обща стойност 1 649 641 лв. 
Строителните дейности по всички обекти трябва да бъдат изпълнени за срок не повече от 600 дни или 20 месеца след подписването на акта за откриване на строителна площадка.