Учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН са част от откривателския екип на 4 нови елемента

Четири нови елемента с номера 115, 117 и 118 бяха официално добавени към Менделеевата таблица през декември 2015. Инж. Стойчо Илиев и Румяна Калпакчиева са българската следа в екипа от учени, който е предоставил достатъчно доказателства за включването на новите елементи в таблицата. Инж. Илиев е бил част от екипа на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН (ИЯИЯЕ), а Румяна Калпакчиева е била заместник-директор и ръководител на лабораторията по ядрени реакции на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна.

Четирите нови елемента са синтезирани в лаборатории при сблъскването на по-леки ядра и наблюдение на последвалия разпад на радиоактивните свръхтежки елементи. Подобно на други свръхтежки елементи от края на периодичната таблица, те съществуват само за части от секундата, преди да се разпаднат на други елементи. Това са и първите нови елементи, добавени към Менделеевата таблица от 2011 г.

Дългогодишното плодотворно сътрудничество между Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и Обединения институт за ядрени изследвания ще бъде отбелязано с издаването на сборник, посветен на 60-годишния юбилей на ОИЯИ. Официалното представяне на сборника ще се състои на 20 октомври 2016 г. в Големия салон на БАН. Обменът на опит между двата института продължава и днес, като голям брой български специалисти и учени обогатяват опита си именно в Дубна.

Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) е международна междуправителствена организация, създадена чрез Договор от 26 март 1956 г., подписан от единадесет страни-учредителки, сред които и Република България.

През годините в института са работили над 400 български физици, математици, нимици, инженери, биолози и др. Ползите от обмена на опит и познания с ОИЯИ се изразяват в обогатяване на научните постижения на България и увеличаването на научния потенциал на страната. През 2010 г. български физици стават съавтори на откриването на нова фундаментална частица – Higgs бозон.