Делът на доказаните персонални лекарски грешки, свързани със страдание или смърт на пациент в българските болници е 8.2% през последните 6 години от всички жалби и проверки на Изпълнителната агенция "Медицински одит" към здравното министерство, пише dnevnik.bg.

Това показва статистиката на службата от основаването й през 2010 г., която беше представена на журналистически семинар в Стара Загора от изпълнителния директор на агенцията проф. Златица Петрова. По думите й статистиката е сравнима със световната, но по последните данни на Евростат българските пациенти са четири места преди дъното по удовлетворение от здравното обслужване в страната си.

За последната година и половина в агенцията са постъпили малко над 1000 жалби. По думите на проф. Петрова с около една трета се увеличават жалбите от пациенти всяка година, което може би показва растящо доверие към агенцията или пък че българите вече познават и държат повече на правата си. Независимо от причината това обаче налага увеличение на щатните служители в аенцията, убедена е директорката.

От получените 1027 жалби в последната година и половина, най-голяма част - две трети (67%) са свързани с качеството на лечение; 9% с морално-етични проблеми; 5% са за нерегламентирани плащания; 4% - за недостатъчно предоставяне на информация от лекуващия екип. Най-проблемните медицински сфери, или тези с най-много жалби, са хирургията, акушер-гинекологията и педиатрията.

Одитите на агенцията от последните години показват някои сериозни издевателства над пациентите. Скорошни случаи в София, които Петрова даде за пример са на млад мъж, на който след кома и лечение е връчена сметка за 30 хиляди лева, при това не с фактура, а като искане за дарение.

В голяма частна столична болница за да оправдаят високата такса, която взимат за извършването на процедури и операции пък въвели куриозни такси като 150 лв. за разговор с анестезиолога по време на операцията и още 50 лв. за възможност за контакт с медицинско лице по време на престоя в болницата. Но това са неща, които са априори част от лечението, коментира Петрова.