Студентите държавна поръчка да са длъжни да останат да работят у нас за определен период от време, а онези, които заминават за чужбина, да връщат парите за следването си - тази идея лансираха от бизнеса. Студентите обаче смятат, че всеки млад човек би искал да се реализира в страната си, но само ако има необходимите условия и заплащане.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, като данъкоплатци плащаме за образование и кадри, от които икономиката има нужда. 
Ние произвеждаме човешки ресурси. Идеята е този, който остава да остава като произведен национален ресурс с държавни пари, да остава да работи за националната икономика. Който търси своя път навън, да бъде достатъчно добър върне това вложение, което е направила държавата в него, коментира в дискусия по темата проф. Стати Статев - ректор на УНСС.
Да връщат ли пари на държавата студентите, които не остават в България? - този въпрос зададе КРОСС на своите читатели. 39.6 % от тях са на мнение - да, младежите, напускащи страната ни, трябва да връщат парите, защото държавата инвестира в тях. 
13.4 % от участвалите в анкетата са на обратната позиция - „Не, защото всеки има право да се развива където и да е по света"
Други 7.5 % смятат, че студентите не би трябвало да връщат парите, инвестирани в образованието им, защото те могат да се върнат отново в България с опит, придобит в чужбина.
38.2 % от читателите на КРОСС предлагат казусът да се разреши като държавата обвърже стипендиите с трудови договори у тас.