„Екопак България“ ще продължи да ползва под наем специализиран автомобил „Мерцедес“ и 122 контейнера тип „иглу“ за стъкло, но на по-ниска цена. От 2014 г. община Русе има сключен договор с фирмата за временно ползване на автомобила, 199 жълти контейнера тип „бобър“ и 139 тип „иглу“. До момента за ползването на тези вещи „Екопак“ заплаща на общината месечно по 1200 лева с ДДС. Тъй като обаче жълтите контейнери бяха изтеглени от употреба и заменени с нов тип, от фирмата предлагат да се подпише анекс към съществуващия договор, като се промени сумата за наем заради намаления брой контейнери, които вече са само 122 броя „иглу“. В тази връзка кметът Пламен Стоилов предлага месечната наемна цена за ползването на специализирания автомобил да е 600 лева, а за контейнерите да се заплаща по 2,20 лв. на брой, като сумите са без ДДС. Решението предстои да бъде гласувано от общинските съветници на сесията на 20 октомври.