Русе спечели конкурса "Най-зелена община" за 2018 на "Екопак България" в категорията за голяма община с над 100 000 жители. Призът в четвъртото издание на надпревата и чек за 25 000 лева бяха връчени на общината за проекта "Върнете ме в природата". Целта на конкурса е да отличи най-добрите еко проекти, свързани с повишаване на екологичното образование и информираността на гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки, за природата, човешкото здраве и качеството на живот.