Кметска заповед слага край на събирането на допълнителни пари от родителите в детските градини и училищата в Русе и общината. В четвъртък Пламен Стоилов разпореди незабавно да се прекрати доплащането за санитарни и хигиенни материали, игрови пособия, дидактически материали, ремонт, оборудване и обзавеждане и за познавателни книжки и учебни комплекти. Изключение правят единствено познавателните книжки, предвидени за децата от яслите в първа и втора възрастова група. Забранено е също да се събират пари от семействата в училищата за ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, както и за охрана и сигурност на учениците. 
Шефът на общинския отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Сашо Щерев каза за „Утро“, че при тях няма постъпили сигнали от родители за събирането на финансови средства за покриване на нуждите на учебни заведения. Той подчерта, че заповедта се издава именно, за да не се стига до тази порочна практика. Ако има постъпили сигнали за нарушения, ще се извършват проверки, а ако се установят нарушения, ще се търсят наказания по Кодекса на труда за директорите на детските градини и училищата, допълни Щерев.