Изграждането на многофункционалната спортна площадка в квартал Гара Бяла и полагането на изкуствена настилка върху спортната площадка в двора на училище „Св.св. Кирил и Методий“ в градчето ще струва 90 600 лева. Финансирането за обектите е с целеви средства за общинска пътна мрежа от финансовото министерство по Закона за държавния бюджет за 2016. 
Новата многофункционална спортна площадка ще бъде направена в зелената площ в близост до ул. „Раковска“ срещу детската градина и ще е с външни размери 22/40 метра. Тя ще се използва за минифутбол и хандбал.