Дългоочакваната пълна промяна на кея и парка е на път да се реализира, като вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. Тя обхваща ремонта на четирите улици, които свързват кея с центъра - „Баба Тонка“, „Църковна независимост“, „Райко Даскалов“ и „Славянска“, като за строителните дейности по тях са предвидени 5 816 712 лева. 
Най-мечтаната от русенци промяна за благоустрояването на кея също попада в обхвата на обявлението. Планирано е да се изгради зона за обществен отдих по крайбрежната ивица от района на жп прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, като за това ще бъдат похарчени 7 389 908 лева.
Третият важен обект, който е включен в обществената поръчка и също ще придобие нов облик, е Паркът на младежта. Освен че ще се направи реконструкция, там ще бъде изградена голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, за което са планирани 3 191 398 лева. И трите обособени позиции на поръчката се финансират със средства по оперативна програма „Региони в растеж“. 
Оферти за участие фирмите могат да подават до 16 ноември, а на следващия ден специална комисия ще ги отвори и разгледа.