Не минава номерът да се показва техника, с която снегопочистващите фирми са ангажирани по договор с общината, а същевременно са я ангажирали и по договори със съседни общини. Ще се извършва проверка на техниката, както и системата за GPS контрол от специална комисия и компромиси няма да бъдат правени. Засилили сме изключително много мерките за контрол по изпълнение на задачите на фирмите, категоричен бе кметът Пламен Стоилов на първата среща за зимната подготовка, в която участваха кметове на села, представители на снегопочистващите фирми и на институциите. Той подчерта, че ще бъдат използвани абсолютно всички възможни механизми, за да се иска максимално изпълнение на ангажиментите. 
Трябва да се направи всичко възможно да сме готови с техника, с личен състав, материали и да бъдем готови да посрещнем всяка ситуация. Фирмите, ангажирани с комуналните дейности и снегопочистването, трябва да обърнат много сериозно внимание на задачите, които имат по изпълнение на програмата за снегопочистването, разпореди Стоилов. 
Той припомни, че гражданите, етажните собствености, собствениците на магазини и на фирми също имат ангажименти в снегопочистването и от общината разчитат те да се включат активно и да ги подпомагат. При сложна ситуация нормалният срок за овладяване е от 3 до 7 дни и ако гражданите не се включат, не можем да постигнем ефекта, който се очаква, коментира още кметът. 
Няма промяна във фирмите, ангажирани със снегопочистването. Най-големият проблем продължават да са тесните улици и паркиралите автомобили. Слабост е недостатъчната техника за почистването на тротоарите и тесните улици, въпреки че фирмите всяка година я увеличават, посочи шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров. Ръчно се почистват тротоарите, подходите към спирките, здравните и учебните заведения. 
Във връзка с паркиралите автомобили кметът подчерта, че общината ще продължи с практиката при тежка ситуация общинските паркинги да са безплатни. На заседанието стана ясно, че миналата година значително са се увеличили сигналите за почистване на достъпа до имоти в извънрегулационнните граници на града. Нямаме право да изразходваме средства за почистването на зоните извън регулация, категоричен бе кметът. 
През изтеклия зимен сезон общината е извършила непредвидени разходи по премахването на огромен брой начупени дървета, за аварийно почистване на участъци, които са именно извън регулация, за да няма бедстващи хора, както и за почистването на района между Тетово и Хотанца. Средствата са в размер на 87 000 лева, които все още не са възстановени от междуведомствената комисия. 
Димитров подчерта, че извличането на закъсала техника е възможно само в работно време, а през останалото време от общината разчитат на силите и възможностите на пожарната. Оттам обаче бяха категорични, че не дърпат автомобили, тъй като техниката се поврежда. 
От изказванията на кметове на села стана ясно, че в Бъзън няма тракторист, а самият трактор отново е на ремонт. Почистването на пътя между Хотанца и Тетово е сериозен проблем, като шефът на Областно пътно управление Ростислав Стефанов се ангажира да се обърне сериозно внимание на този участък. Той посочи, че за зимния сезон ще има ощо 83 машини, а роторите от 3 са увеличени на 5. По думите му най-големият фактор, който пречи за снегопочистването, е дисциплината на водачите. Липсваща маркировка, необходимост от повече инертни материали, както и чести токови удари бяха сред останалите проблеми, които кметовете споделиха.