6 павилиона с площ от 12 кв.м ще бъдат поставени в зоната около Дунав мост, а местата на 10-те рекламно-информационни табла ще се запазят. Това става ясно от проекта на общата схема на преместваемите обекти в този район, която предстои да бъде приета на идната сесия. Балансираното проектно решение, което се предлага, е след обстойно проучване на територията, съобразяване с потенциала на пространствата, както и със съществуващата търговска практика от предходни години. Под внимание е взета инженерната инфраструктура, както и влиянието на транспортните и пешеходните потоци.