Първото в страната общинско летище - русенското, вече ще има тарифа за ползването му като летателна площадка след получаването на съответния лиценз. Предстои общинските съветници да гласуват цените на услугите за кацане, за паркинг и за издаване на разрешителни за достъп. За тази цел със заповед на кмета Пламен Стоилов беше назначена специална комисия, която да изготви промените в наредбата за определянето на местните такси, цени на услуги и права на територията на общината. Тъй като обаче няма аналог с друго летище в България, което да е общинска собственост, като база са послужили таксите от Наредбата за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България, от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на транспортното министерството, както и цените на услуги, предлагани на летателна площадка „Балчик“, която е държавна собственост. 
Основните особености, които разграничават летателната площадка от летището, са свързани с вида, количеството и качеството на услугите, които могат да се извършват в тези съоръжения. На летателна площадка те са много по-малко в сравнение с летищата. В тази връзка „Летище Русе“ ще има ценоразпис за три услуги. 
Предлага се цената на услугата за кацане при излетно тегло на въдухоплавателното средство до 3 тона да е 30 лева без ДДС, а за тези над 3 т - 40 лева+10 лева за всеки тон над 3 т. Това е цената за международните полети в работните дни. През почивните дни и на официалните празници тя скача с 25% и става съответно 37 лева за до 3 т и 50+12 за тези над 3 т. За вътрешните полети въздухоплавателните средства ще заплащат съответно по 20 и 25 лева в работните дни, а през събота, неделя и на официалните празници - 25 и 30 лева. От заплащане на тази услуга са освободени въздухоплавателни средства, които изпълняват полети за проверка на техническата и летателната им годност, както и за оказване на спешна медицинска помощ.
Паркирането на въздухоплавателни средства до 24 часа ще струва 4 лева, а за 1 часа - 50 стотинки. Ако има писмено удостоверение за престой над 24 часа, което да е издадено от кмета, ще се заплаща по 2 лева на денонощие. Такса паркинг не се заплаща при мероприятия, свързани с безопасността и сигурността на полета, поради форсмажорни причини или оказване на спешна медицинска помощ.
Третата услуга, която „Летище Русе“ ще предлага, е издаването на пропуски за лица и моторни превозни средства, като цената за първоначално издаване, както и за подновяване при изтичане на срока на валидност ще е 10 лева без ДДС. 
Предстои на идната сесия общинските съветници да приемат предложението за промени в съответната наредба.