Данъчните са установили, че има сериозен риск от укриване на приходи от продажби на дребно на медицински и ортопедични стоки, както и от укриване на печалби от лица, предоставящи СПА и уелнес услуги извън туристическия пакет в собствени или наети обекти. Това гласи доклад на Министерството на финансите за касовото изпълнение на бюджета за полугодието, уточнява "Стандарт". Това означава, че данъчните ще предприемат проверки и мерки за прекратяване практиката за укриване на налози от медицински стоки и СПА услуги.През първата половина на 2016 г. от НАП са изпратили на компетентните дирекции указания за проверки и ревизии по отношение на 16 други риска за укриване на налози, като за всеки от тях са направени списъци с рисковите фирми. Редица компании, за които се подозира, че укриват налози, са получили писма по e-mail, като целта е да се насърчи доброволното спазване на законите от тяхна страна.

В резултат на предприетите мерки за повишаване на събираемостта се забелязва намаляване на задълженията, които не са платени в срок, пише в доклада. Платените в срок задължения са нараснали от 78,3% към 30 юни 2015 г. до 79,8% към 30 юни 2016 г., като доброволното плащане на задълженията по декларации е 83%. Размерът на декларираните задължения и начислените суми по ревизионни актове през първото полугодие на 2016 г. е нараснал със 7,6%, или 967,3 млн. лв.