Съдии от Австрия, Финландия, Германия, Испания и Унгария, които гостуват в Русе по програма за обмен на съдии от Европейския съюз, посрещна вчера кметът Пламен Стоилов.  
Целта на магистратското посещение е гостите да се запознаят с функционирането на българската съдебна система и да обменят опит. На срещата с кмета е проличало, че те се вълнуват от злободневни проблеми и начина, по който родното правосъдие подхожда към тях.
Отделно домакин и гости проведоха дискусия като във фокуса й попаднаха теми като граничната специфика на Русе, връзката на местната власт със съдебната система и функциите на общински съвет.