Администрацията на Министерския съвет обяви обществена поръчка за изработването на нов правителствен сайт. Стойността на услугата възлиза на 69 900 лева, без ДДС. Едно от изискванията към изпълнителя е сайтът да поддържа и версия на английски език. 

До три месеца след избора на изпълнител на обществената поръчка правителството трябва да има нова визия в интернет. Сайтът трябва да бъде достъпен от всякакви устройства и да има модерна визия.

Новата интернет-страница трябва да съдържа определен набор от информация, сред които информация за премиера, неговата биография, както и отпратки към фейсбук-страницата и YouTube-каналът. Новата интернет-страница на Министерския съвет трябва да има и архив, който да препраща към настоящия правителствен сайт.

Изпълнителят на заданието трябва да осигури и 12-месечна поддръжка на новия сайт, като поеме всички разходи по отстраняването на евентуални проблеми.