Ще се търсят огнищата на популации на жилещите насекоми и ще бъдат третирани съвместно от България и Румъния.

След като еколози у нас броиха мечките, язовците и лисиците из България, сега по проект предстои и преброяване на комарите по Дунав. Той ще се реализира от Асоциацията на дунавските общини „Дунав”. Проектът е под надслов „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“. Той трябва да предложи решения за справяне с прекомерната популация на насекоми - комари, кърлежи и други видове. Основната му цел е значително да се подобри превенцията и управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство. Идеята е това да става на базата на устойчива българо–румънска политика за управление на риска и синхронизиране на действията при извършване на превантивни мерки от двете страни на река Дунав, за да са ефективни усилията за справяне с проблема от прекомерната популация на насекоми. Едностранните действия и кампании за дезинсекция са неефективни, а управлението на риска се очертава като трансгранично предизвикателство.

Затова предстои да бъде разработен модел за координация на общи дейности, за съвместно вземане на решения и обмен на информация.

Осъществяването на постоянен контрол над идентифицираните огнища на популация ще се осъществява чрез Географска информационна система. Нейните функционални характеристики ще позволяват интеграция на ниво обмен на данни и заявки между румънската и българската част на системата. Ще бъде поддържана интерактивна карта в уеб-среда, системата ще бъде отворена и достъпна за получаване на информация от всичките заинтересовани страни.

Общата стойност на проекта е 1 347 194,38 евро. Той е с продължителност 24 месеца и трябва да приключи в началото на 2018 г. Партньори по проекта са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (България) и Фондация „Жива природа“ (Кълъраш, Румъния).