Непълна и неточна информация относно параметрите на пречиствателните съоръжения на „Монтюпе“ ЕООД донесе окончателна глоба от 5000 лева на завода за леене на автомобилни части. Санкцията, която бе наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, стигна до обжалване пред две съдебни инстанция, но и Районният, и Административният съд сметнаха, че е съвсем справедлива и я потвърдиха. 
Повод за поредното санкциониране на дружеството станала проверка на екоинспекция в края на декември 2015 година. Тогава контрольорите дали предписания на „Монтюпе“ да предостави информация на РИОСВ за двата типа пречиствателни съоръжения, монтирани към седемте им карусела. От дружеството изпратили различни документи, които обаче заобикаляли предписанието и от които не ставали ясни параметрите на съоръженията. Затова от РИОСВ им съставили акт.
Пред съда представители на завода заявиха, че предписанието на екоинспекцията е било неясно и те така и не били разбрали какви точно документи са им изискани. Съдът обаче обърна внимание, че изрично е посочено, че на проверяващите не са представени „проектни документации за двата типа пречиствателни съоръжения“.