Всяка година Изпълнителната агенция по лозата и виното може да издава разрешения за засаждане на нови лозя с площ, равна на 1 процент от общия размер на лозята в страната, установен към 31 юли на предходната година. Това гласят последните промени в Закона за виното и спиртните напитки, които са качени за обсъждане на страницата на министерството на земеделието. 
Според статистиката на министерството на земеделието през 2015 г. лозята в страната се простират върху 540 хиляди дка, което означава, че тази година може да се засадят 5400 дка нови масиви. Самите разрешения за новите насаждения са валидни до 3 години от издаването им. Ограничението се приема в съответствие с европейските директиви и важи за всички държави в ЕС.
5400 декара не изглеждат много, но дори и тази квота най-вероятно няма да бъде използвана 100%. В последните години много повече лозя се изкореняват, отколкото се засаждат и такава е ситуацията в цяла България.
В Русенско за последните три години са засети едва 280 декара нови лозя. В същото време 12 620 декара масиви са на възраст над 30 години и са лозя само на хартия, тъй като не се обработват. Изкореняването им и използването на земята за други цели е трудоемка и скъпа задача и собствениците им най-често прибягват до нея, ако имат достъп до еврофинансиране по съответната мярка. През миналата година за преструктуриране и конверсия бяха заявени 644,6 дка в Русенско. Част от старите лозя просто се отписват от регистрите, тъй като отдавна не съществуват, а някои са разорани и вече засети с едногодишни култури. През 2015 г. от регистъра на ИАЛВ са отчислени 97 дка лозя.