Съществува истинска пропаст между уменията и компетентностите на кадри със средно и висше образование и нуждите на бизнеса. Работодателите предлагат достатъчно много и качествени работни места, но проблемът е, че няма достатъчно младежи със съответните умения и компетентности за предлаганата работа. Около това мнение се убедиха участниците в провелата се по инициатива на областния управител Стефко Бурджиев кръгла маса на тема „Възможности за подобряване на бизнес средата чрез активизиране на вътрешното предприемачество на малките и средни предприятия в област Русе“.
Участници в срещата разказаха как от години в „Дунарит“ подлагат на елементарен тест пристигащите млади инженери - карат ги да изчислят обема на директорския кабинет. Задача, с която твърде малка част от тях се справят. „От години се опитваме да издействаме в Гимназията по механотехника да се открият паралелки за стругари, фрезисти. Но удряме на камък“, разказа Петър Петров - директор „Развитие“ в „Дунарит“. Същият проблем стои в много браншове - квалифицирани кадри липсват, тъй като училищата бълват среднисти и висшисти със специалности, за които няма търсене, но се смятат за по-престижни. 
„Проблемът е ясен и той е в порочната система за финансиране на училищата“, посочи областният управител Стефко Бурджиев. За да привлекат повече ученици директорите измислят красиво звучащи специалности с гръмки имена. Така вместо шивачки гимназията по облекло бълва моделиери и дизайнери, а вместо готвачки от училище излизат мениджъри в туризма. Фирмите от тези браншове обаче не търсят мениджъри и дизайнери, а готвачи и шивачи.
Областният управител се ангажира да окаже по-голямо влияние за трансформиране на следващия план прием в гимназиите, така че той да отговаря повече на нуждите на пазара. Но призна, че в тази комисия неговият глас е само препоръчителен, а Регионалният инспекторат по образование и директорите на училища твърде малко се съобразяват с него. 
Бе решено такива срещи с бизнеса да се провеждат веднъж на два месеца, а Областната управа да инициира изработването на сайт, който едновременно систематизира възможностите, които русенските фирми предлагат и същевременно помогне те да се обединят за разрешаването на общи проблеми.
Участващият в кръглата маса проф. Гарабед Минасян от Икономическия институт на БАН призова бизнеса да се обедини, за да упражни нужния натиск върху тези институции, които му създават проблеми. „Областният управител има твърде малко правомощия. Излишните регулации и правила, пречещи на бизнеса, сбърканите политики, данъчните и социални закони се решават от правителството и парламента и трябва да се натиска там“, посочи той.