Проф.д-р Димитър Костов и проф.д-р Пенчо Пенев бяха удостоени със званието „Почетен професор на Русенския университет“ на тържествено заседание на Академичния съвет вчера. Предложението е на декана на Юридическия факултет проф. Лъчезар Дачев заради заслугите им за утвърждаването на Русенския университет като център на юридическото образование и наука в България.
Ректорът проф. Велизара Пенчева връчи на двамата професори дипломи и почетен знак на университета. Те бяха поздравени от заместник-председателя на Върховния административен съд Боян Магдалинчев, председателя на Русенския административен съд Елга Цонева и представители на юридическата колегия. 
Проф.д-р Димитър Костов преподава в Юридическия факултет на Русенския университет от 1995 г., като чете лекции по Административно право, Административен процес и Правен режим на държавната служба. Той е бивш шеф на ЦИК и настоящ академичен омбудсман на Софийския университет. Проф. д-р Пенчо Пенев преподава в Русенския университет от 1998 г., като чете лекции по Конституционно право и Конституционно правосъдие. Бил е министър на правосъдието и министър на вътрешните работи, депутат във Великото народно събрание и член на Конституционния съд.