Резултатите от вота за общински съвет в Русе преди година са правилни и трябва да се потвърдят. Около това становище се обединиха прокуратурата и председателят на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Асен Станчев. Вчера в Административния съд бе представено заключението на назначената по делото експертиза, според която няма открити съществени нередности около изборния процес. Впрочем на вещото лице бяха поставени само две задачи - да преброи действителните бюлетини за Български демократичен център в 5 секции, както и да прегледа дали във всички 213 секции има избран член, който да борави с пуснатите бюлетини. Първоначално експертизата трябваше да е далеч по-обширна, за което съдът прецени, че трябва да бъде внесен депозит от 8000 лева за вещите лица, които трябва да са около 5. Партиите обаче дадоха заден щом чуха сумата и накрая единствено БДЦ внесе 1000 лева, а от местна коалиция „Бъдеще за Русе“ платиха 300 лева. Затова и само по 1 от техните въпроси бе изследван.
Още с поставянето на задачите на вещото лице оспорващите изборните резултати бяха повече от разочаровани, тъй като въобще не видяха смисъл от проверката. Причината - те искаха всички бюлетини да бъдат прегледани и повторно преброени, за да се направи реална ревизия на пуснатите и впоследствие официално отчетени действителни и недействителни гласове. Такава задача обаче не бе поставена на експерта.
Вотът за общински съвет се оспорва от Български демократичен център, коалиция „Народен съюз“, Милена Хинкова лично и като представител на БСП, неуспяла местна коалиция, Никола Стоянов и Здравко Паскалиев.
Вчера в съдебна зала се явиха част от жалващите се, които поискаха съдът да отмени изборните резултати, тъй като видяха съществени нарушения при провеждането на изборите. 
Сред спорните моменти се оказа обстоятелството дали действително един член на секционна комисия трябва да е изрично избран и само той да има право да борави с бюлетините и да ги брои. Според прокуратурата в законовата уредба има противоречия около това дали трябва да е един човек или СИК като колективен орган може да го върши. Оспорващите вота обаче бяха категорични, че изискването е записано черно на бяло и е от ясно по-ясно, че само един човек отваря и показва на останалите членове на комисията, както и на застъпниците и наблюдателите, всяка бюлетина. А факт е, че в немалко комисии такъв човек официално не е бил избиран, нито е упълномощаван с тази дейност. Това обаче породи въпроса дали това нарушение е съществено и действително може да опорочи вота. Според прокуратурата нередността няма такава сила. От държавното обвинение посочиха единствено, че протоколът от секция 119 е безспорно в разрез с всички правила. Причината - там се е стигнало до повторно преброяване на гласовете, но от новосформирана втора комисия без да се посочи защо броенето не е извършила назначената първоначално комисия. Според прокуратурата обаче нарушение не е повлияло на крайния резултат от изборния ден.
Оспорващите партии и кандидати обърнаха внимание и на други нарушения, сред които факта, че изборният ден не е приключил според изискванията, а е продължил прекомерно дълго, въпреки липсата на опашки от гласуващи, както и това, че в една от секциите не са посочени имената на нейните членове. 
В крайна сметка каква ще бъде волята на съда на първа инстанция и дали изборните резултати ще бъдат потвърдени или отменени предстои да стане ясно след няколко седмици. Впрочем съдът в Русе вече веднъж отхвърли оспорването на вота, но Върховният административен съд върна делото обратно, защото видя основания за по-задълбочена проверка на резултатите.