„Защита на населението и критичната инфраструктура“ е новата магистърска специалност, по която се приемат студенти в Русенския университет. Специалността се обявява съвместно от РУ и Военна академия. Завършилите получават степен магистър в професионалното направление „Национална сигурност“ на образователната област „Сигурност и отбрана“, уточняват от РУ. Те могат да намерят реализация като ръководни кадри и експерти в системата на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи, в различни организации. Документи се подават в корпус 11, стая 206 на РУ.