Русенци са сред жертвите, които са принудени да дишат най-мръсния въздух в България, показва интерактивна карта на Световната здравна организация /СЗО/. С резултатите си реномираното проучване затвърждава тревогите на хората, че атмосферата в града е опасна и трябват спешни мерки и воля от страна на управляващите, за да се разреши наболелият вече от години проблем.
Останалите области в страната, където изследването показва лоши резултати, са София град, Стара Загора, Плевен, Силистра и Бургас. 
Според здравната организация положението и на хората в останалите части на България не е никак завидно - те също са пленници на мръсния въздух, но в по-малка степен. А обобщеният резултат сочи, че всъщност 92% от населението по света диша замърсен въздух.
Междувременно екоминистерството направи първа, макар и малка стъпка за подобряване на качеството на въздуха в Русе. В писмо до кмета Пламен Стоилов министър Ивелина Василева информира, че в отговор на неговото настояване да се осигури мобилна апаратура, която да прави всекидневни замервания какво дишат хората, в града ще пристигне мобилна станция от Варна. Основните параметри, които тя следи, са озон, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, както и неметанови и метанови въглеводороди. Резултатите от анализите ще се публикуват на сайта на община Русе. 
Реакцията идва след спешната среща с всички институции, имащи отношение към качеството на въздуха, свикана от Стоилов на 17 септември и последвалата я декларация на общинския съвет. Екстрените мерки се наложиха заради поредното мощно обгазяване на Русе няколко дни по-рано, за което РИОСВ посочи конкретен виновник - купената от канадци доскорошна френска компания „Монтюпе“.
„Въз основа на получените резултати ще се предприемат допълнителни количествени измервания за определяне на идентифицираните замърсители“, отбелязва още министър Василева в своето писмо.
Със същата задача ще бъде натоварена специалната междуведомствена работна група, която ще бъде създадена със заповед на областния управител Стефко Бурджиев. По негова инициатива вчера бе свикана среща на близо десет държавни структури, имащи отношение към сигурността на гражданите и контрола и превенцията на опазването на околната среда. Всяко звено в работната група ще има точно определени задачи, а проверките ще приключват с препоръки за конкретни действия на институциите и службите за бързо реагиране. Освен това гражданите периодично ще бъдат информирани за резултатите от измерванията в района на „Монтюпе“ и на други потенциални индустриални източници на замърсяване на околната среда.
Според екоексперти основният показател, който измерва СЗО, е броят на фините прахови частици, които са голям проблем в световен мащаб. Причина за тяхното повишено ниво е най-вече транспортът, а през есенно-зимния сезон и отоплението на твърдо гориво. Затова и община Русе вече има разработена програма, която е разписала мерки за намаляване на фините прахови частици. Сред тях е стимулирането на отоплението не на въглища, а на други видове екогорива. Специалисти посочват още, че промишлеността почти няма въздействие върху този вид показател, тъй като предприятията са оборудвани с подходящи филтри. 
Данните в изследването са събрани чрез сателитни измервания, въздушни транспортни модели и наземни мониторингови станции, разположени в повече от 3000 градове и села. Проучването е направено съвместно с университета в Бат, Великобритания.
Около 3 милиона смъртни случая годишно се свързват с излагането на замърсен въздух в околната среда. Замърсеният въздух навън и в затворените помещения е причината за 6.5 млн. смъртни случая годишно или 11.6% от всички смъртни случаи по света, сочи СЗО. Новият интерактивен модел показва, че 1 от всеки 9 смъртни случая е свързан с излагане на замърсен въздух.