Сигналите в Комисията за защита на потребителите, във връзка с действията на мобилните оператори у нас, са около 10 хиляди всяка година, показват данните на Комисията за защита на потребителите. Един от големите успехи е, че с „МТел“ и „Виваком“ е постигнато споразумение, при предсрочно прекратяване на договора, да се плащат максимум 3 месечни вноски като санкция, независимо от срока до изтичането му. Все още обаче текат преговорите по темата с „Теленор“.
Голям процент от сигналите в КЗП - около 40%, са свързани с рекламации на дефектни устройства, като най-често става въпрос за не уважаване на гаранцията. Председателят на комисията коментира, че е много важно потребителят да види какво се вписва в книгата за рекламации и е възможно да поиска устройството да бъде отворено пред него, за да няма съмнения, че се случва нещо зад гърба му.
Има сигнали за подвеждане при сключване на договор, като това се случва и поради грешки на работещите в търговските обекти. При оспорване на сметка, абонатът не е длъжен да я плати, докато тече проверката.