Трайният ремонт на пътя Русе-Бяла изисква значителен финансов ресурс, с какъвто Агенция „Пътна инфраструктура“ не разполага. Това посочва регионалният министър Лиляна Павлова в писмен отговор на запитване от председателя на Комисията по транспорт на парламента Настимир Ананиев - предвижда ли се рехабилитация на пътния участък.
„Трайно подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътната отсечка от Републикански път I-5, от град Русе до Бяла, може да се постигне с рехабилитация, за което е необходимо изработване на технически проект и осигуряване на значителен финансов ресурс за строително-монтажните работи. За съжаление Агенция „Пътна инфраструктура“ не разполага към момента със средства за извършване на такъв вид ремонтни дейности“, обяснява Павлова.
Отсечката Русе-Бяла от години е нарицателна като „път-убиец“ заради високата концентрация на тежки пътно-транспортни произшествия и множеството жертви.
За 2015 година в участъка между двата града са регистрирани 1683 нарушения, станали са 234 произшествения, с 11 убити и 68 ранени. Освен, че е изключително натоварен, пътят е с лошо качество на асфалтовата настилка.
В писмения отговор на Лиляна Павлова се отчита значението на пътния участък, който се явява ключов по направлението от и към Дунав мост. Изрично е посочено, че със средства от бюджета през изминалите две години са извършени дейности по „изкърпване на компрометирани участъци от настилката, профилиране и попълване на банкети, почистване на отводнителни окопи и ландшафтно оформяне“. Отговорът не съдържа информация за точната сума, която е инвестирана в ремонтните дейности. Няма и информация в какви срокове МРРБ и АПИ предвиждат цялостна реконструкция на отсечката, както и прогнозна стойност колко би струвало това.
В заключение Павлова уточнява, че през септември-октомври 2016 година са предвидени нови ремонтни дейности на участъка Русе-Бяла, които ще включат отново изкърпване на деформирана настилка, както и изрязване на опасни крайпътни дървета.