Акушерката Емилия Ковачева е бита от съдебна охрана по време на конвоирането й, заяви адвокатът й Валентин Янев. Тя имала бели петна и не помни нищо, защото била принуждавана да работи на смени от по 24 часа без почивка плюс 2-та часа придвижване от болницата до дома й в Самоков, заяви още защитникът. Но настоя, че нямало как да е извършила престъплението, защото часовете се разминават - последният удар според записа е в 1,13 ч, а в 6,30 е правен медицински прегред на детето и е нямало никакви следи от наранявания, а когато лекарката идва, го заварва да спи. Следва 12-часова друга смяна, през която детето е било хранено и е спало някакло пъти, изреди адвокатът и попита: СМятате ли, че ако в 1,13 ч на детето му е бил счупен черепът, то ще може после да спи и да поема храна на няколко пъти. Било абсурдно.