Под 600 кг от декар падат средните добиви от царевица с напредването на кампанията, показват данните на Областна дирекция „Земеделие“. На база първите 5% ожънати площи бяха отчетени 630 кг, но към 15 септември на база 16,31% реколтирани площи се отчитат 596 кг - малко под миналогодишните 615 кг/дка. Причина за намалените добиви е сравнително сухото лято. С царевица в Русенска област са засети 245 408 декара.
Обратна тенденция показват данните от кампанията при слънчогледа. На база 79% ожънати площи средният добив е 241 кг и и се покачва в сравнение с началото на кампанията. Това е по-малко от миналогодишните 254 кг/дка, но повече, отколкото фермери прогнозираха преди началото на жътвата.
Фермерите от областта напредват и с предсеитбената подготовка на есенниците. Готови за кампанията са над 152 хил. дка. 
По оперативни данни на агроминистерството към 15.09.2016 г. са прибрани 1 170,9 хил. тона слънчоглед и 734,3 хил. тона царевица, което е съответно с 26,9% и 62,3% повече в сравнение с отчетеното по същото време на 2015 г. На този етап и при двете култури се наблюдава съществено по-бърз темп на прибиране на реколтата в сравнение с миналата година.
През периода 1-18.09.2016 г. през Пристанище Варна са изнесени 19,9 хил. тона слънчоглед, при липса на износ за същия период на предходната година. Засега през пристанището не са преминавали товари с царевица - реколта 2016 за експорт.
От началото на 2016/17 пазарна година до 18.09.2016 г. износът на пшеница през порта нараства с 27% на годишна база, а този на рапица - над три пъти. От друга страна, експортът на ечемик се свива с 91% спрямо аналогичния период на предходната година.
Средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е по-слабо изразено при рапицата и царевицата - съответно с 1,2% и 4% и по-съществено при пшеницата, ечемика и слънчогледа - с между 8,4% и 10,2%.