Въпреки масираната кампания, целяща да ни убеди колко лоши са частните пенсионни фондове и как е по-добре да разчитаме само на НОИ, русенци явно не вярват много на обещанията на държавата, че от нея ще получат по-голяма пенсия. Възможността за отказ от втора пенсия и прехвърляне на всички осигуровки в НОИ бе въведена преди година - през септември 2015 г. Оттогава в офиса на НАП в Русе са приети едва 131 заявления на граждани за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд „Пенсии“ на НОИ. Останалите над 60 хиляди осигуряващи се, родени след 1 януари 1960 г., засега предпочитат да се въздържат от подобна стъпка. А кандидатите за 100% държавна пенсия не само не се увеличават, но и намаляват - за четирите месеца на 2015 г. са подадени 69 заявления, а за изминалите 8 месеца на тази година - 62.
Такова е положението и в цялата страна - досега общо 5582 души са прехвърлили партидите си от УПФ и са започнали да се осигуряват с пълния размер на вноската си в НОИ.
Както е известно, всички работещи внасят 17,8% от осигурителния си доход за пенсия, като при родените след 1 януари 1960 г. 12,8% отиват в НОИ, а останалите 5% - в УПФ. Финансови и социални министри, синдикати и борещи се за държавна служба финансисти ни убеждават, че за нас е по-добре и тези 5% да пренасочим също към държавата. Никой обаче не е в състояние да отговори на простичкия въпрос с колко ще се увеличи държавната пенсия на този, който реши да прехвърли партидата си. 
Вече се появиха и информации, че първите повярвали на обещанията (най-вече полицаи и военни) не са много доволни от получените резултати. От друга страна, пенсионните фондове също имат трески за дялане - най-вече заради събираните високи такси. До миналата година те вземаха еднократно 5% от всяка вноска и инвестиционна такса от 1% годишно от стойността на всички активи. Според новия Кодекс за социално осигуряване те ще намаляват. От тази година удръжката от всяка осигурителна вноска е 4%, през 2017 г. ще намалее до 3,75%, а през 2018 г. - до 3,5%. Инвестиционната такса тази година е 0,75%, като ще намалее до 0,6% през 2017 г. и до 0,5% през 2018 г. Другият проблем е намаляващата доходност от инвестициите, за което обаче фондовете нямат голяма вина - заради водената от централните банки политика на много ниски и отрицателни лихви доходностите по всички финансови инструменти в цял свят са се понижили драстично. Преди кризата имаше години с по 10-15% годишна доходност на парите ни за втора пенсия, но тези времена са отдавна в миналото и не се вижда как ще се повторят скоро. Но пък в УПФ всеки може да види неговите си лични пари за пенсия, да следи как се променя партидата му. И знае, че ако нещо фатално се случи с него, преди да се пенсионира, парите няма да се загубят, а ще отидат у децата му.
Въздържането от решение на този етап е може би най-правилната стъпка, тъй като ситуацията с бъдещите пенсии - първи и втори стълб, е изключително неясна. Точната сметка е невъзможна и при всички случаи тя би била базирана на променливи компоненти, които едва ли някой може да предвиди за период от 10-20-30 години напред. А в България неизвестните са още повече, тъй като и нормативната уредба се променя с нечувана лекота и скорост, много често - без никакви дебати или сериозни анализи за дългосрочните резултати.
Хубавото е, че огромната част от бъдещите пенсионери имат още време за вземане на решение. Според КСО осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от УПФ във фонд „Пенсии“ на НОИ не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Този срок вече изтича единствено за жените, родени в началото на 1960 г. Те ще се пенсионират след 5 години на възраст 61 г. и 8 месеца, така че заявление за прехвърляне на партидата може да се подаде само преди да се навършат 56 г. и 8 месеца. След това ще бъде късно. За родените през януари 1960 г. крайният срок изтича този месец и те вече нямат избор. Родените през февруари-април имат време да помислят до октомври-декември. За мъжете времето за мислене е повече - първите от тях трябва да вземат решение след три години.