Категоричен съм, че ще използвам всички властови възможности, подкрепата на всички народни представители, на министрите и този път ще стигнем до край. Този път няма да има компромис и няма да се забрави. Работим в два аспекта - установяване на ръководителите, които са допуснали, допускат и разрешават техните фирми да тровят русенци, а фирмите, които тровят русенци, или ще приведат производствата си в съответствие с екологичните норми, или ако трябва, ще отидем до по-строги и безкомпромисни мерки, включително затваряне и спиране на производства.Това заяви кметът Пламен Стоилов в емоциалното си и категорично изказване на вчерашната сесия, на която общинските съветници единодушно приеха декларация за замърсяването на въздуха в Русе. С нея те настояват институциите да посочат ясно виновниците и те да понесат наказания. 
Общинският съвет категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на Русе и заедно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия за премахване на замърсяването на въздуха на Русе и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани, се казва в декларацията. С нея се настоява да се предприемат незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет и министерствата, имащи отношение по тези проблеми, народните представители и Народното събрание, за да се реши проблемът с обгазяването на Русе. 
Настояваме МОСВ да предостави специализирана техника за мониторинг на въздуха в града, както и за осъществяване на контрол върху капацитета на дейността както на посочената фирма-замърсител „Монтюпе“, така и на всички други евентуални замърсители на въздуха, се казва още в документа. 
Кметът подчерта, че е изключително доволен и благодарен на общинските съветници за категоричното и надпартийно обединение по проблем, който е изключително важен и болезнен за русенци. Той за пореден път каза, че чашата е преляла, а три години са твърде много, за да се чака институциите сами да си свършат работата. 
Никой по никакъв начин не може да окаже натиск върху мен, общинския съвет и русенци да направим компромис по този въпрос. Вярно е, че в завода работят 800 души, но не може да се тровят 80 000. И друг е въпросът тези хора в какви условия работят, но затова съм изискал от Инспекцията по труда и от РЗИ проверки на място и ако производството се окаже, че е вредно, да се приложат всички законови норми, каза още кметът. Той припомни, че в момента върви досъдебно производство, което се наблюдава лично от главния прокурор, с когото Стоилов е разговарял повече от 30 минути при стартирането на процедурата. 
 Ще се стигне до лицата и техните ръководители, които позволяват това. Институциите ще си свършат работата. Ако това не стане, да си подават оставките, категоричен бе кметът. В тази връзка той призова русенци да подават сигнали при замърсяване на въздуха, като всеки сигнал с резултатите от последващата извършена проверка се прилага към разследването. От вчера в сайта на общината вече ежедневно се публикува информация за чистотата на въздуха, подадена от стационарните станции в „Здравец“ и кв.“Ялта“. 
Освен действията на прокуратурата, която търси виновните лица, са стартирани и процедури по изменение на комплексното разрешително на „Монтюпе“, за която се предполага, че е основен замърсител. Това означава, че тя трябва да приведе производството си в пълно съответствие с всички норми, за да не се допуска превишаване на допустимите норми на емисии и те да не са вредни, посочи Стоилов. Той допълни, че има уверението на МОСВ, че ще пристигне мобилна станция, която е с качества да установява вредните емисии по такъв начин, че констатираното да може да служи като доказателство и да издържи пред съда. 
Въпреки че декларацията е обсъдена и подкрепена от всички общински съветници на председателски съвет, на вчерашната сесия някои групи се опитаха да политизират темата със замърсяването на въздуха. Затова и кметът ясно и категорично подчерта, че никой няма право да спекулира и да се гаври с темата за въздуха и да я използва за политически цели. Община Русе не взема пари от „Монтюпе“, това са дарения, които отиват за русенци. Това, че някой дарява, не означава, че някой нещо прикрива, отговори Стоилов на подхвърлено в залата съмнение. 
На заседанието на общинския съвет имаше и група граждани, които с ръкопляскания приеха декларацията на съветниците и изявлението на кмета. 
Изключително сме впечатлени от категоричността на декларацията, изявлението на кмета и твърдата му позиция. Може и да е закъсняло, да са минали три години, но въпреки всичко стигаме до точката, в която всичко започва да се променя. Дано не са само думи и да имат волята и възможносттта да стигнат докрай, казаха хората. Те са доволни от решителните крачки, които за първи път се правят в тази посока, и изразиха надеждата си за реални резултати. 
Мобилната станция, която е заложена в декларацията, е нещото, заради което ние излязохме на протест. Оттук нататък ще се знае всеки замърсител. Работата на кмета с прокуратурата е най-добрата новина, тъй като всеки подаден сигнал ще пристига като следствен материал в прокуратурата. Обсъждането на общинската сесия за нас беше един успех, коментира Адрияна Николова.

Декларация

Ние, общинските съветници от Общински съвет-Русе, изразяваме своето дълбоко безпокойство от изнесените факти и констатации за замърсяване на въздуха. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологическите особености на населеното място. По силата на това си правомощие ние, общинските съветници, сме длъжни да заявим, че химическото замърсяване на въздуха от промишлените източници е основен проблем за град Русе през последните две години. Компетентните органи трябва ясно и точно да заявят на обществеността на град Русе кой замърсява въздуха, с какво и най-важното колко е опасно това за здравето на жителите на нашия град и в резултат да бъдат предприети неотложни действия за решаване на екологичните проблеми.
Ще работим и съдействаме за: 
предприемане на незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет и министерствата, имащи отношение по тези проблеми, народните представители и Народното събрание с цел решаване на проблема с обгазяването на град Русе;
изискване от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда-София, наличната измервателна и сертифицирана техника за мониторинг на въздуха в града;
осъществяване на контрол върху капацитета на дейността, както на посочената на пресконференция от РИОСВ-Русе фирма замърсител „Монтюпе“, така и на всички други евентуални замърсители на въздуха; 
организиране на кръгла маса и публично обсъждане от компетентни лица (вкл. независими експерти в областта на атмосферния въздух) относно замърсяването на въздуха и предприемане на мерки за ликвидиране на проблема.
Настояваме за строги санкции спрямо нарушителите на закона и за лична отговорност на длъжностните лица, включително ръководителите на отговорностите за мониторинг и контролните органи. 
Призоваваме Община Русе да оказва пълно съдействие на всички компетентни органи, работещи за решаване на проблема със замърсяването на въздуха на град Русе.
Общински съвет-Русе категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на град Русе и заедно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия за премахване на замърсяването на въздуха на град Русе и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани.