ООН трябва да бъде адекватна и да отговаря на очакванията на хората. Те желаят тази организация да бъде онази голяма платформа за преговори и дипломация, за намиране на решения на големите предизвикателства.

Това заяви генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, предадоха специалните пратеници на БГНЕС от Ню Йорк Цветана Арангелова и Георги Пашкулев.

Ирина Бокова, която е официалният български кандидат за поста генерален секретар на ООН, заяви, че в центъра на 71-та сесия на Общото събрание ще бъдат всички най-важни предизвикателства, с които се сблъсква светът в момента - заплахата от тероризъм и екстремизъм, климатични промени, бедността и др.

По нейна инициатива е изготвен доклад за перспективите пред образованието. Идеята за него се ражда на една конференция преди година в Осло.

"Образованието е в основата на всичко, което може да постигне светът в областта на развитието", категорична е Ирина Бокова. "На някои може да им се струва, че образованието е скъпо, но нека само за миг си представим до какво може да доведе невежеството? До повече екстремизъм", добави тя.

Бокова отбеляза, че докладът за образование рисува една много тревожна картина за неговото състояние, за достъпа до него и за неговото качество.

"За съжаление в много страни качеството на образование е на ниско равнище, включително и в доста европейски държави. Тревожно е защото расте пропастта между образованието, което получават момчетата и момичетата. Ако тази тенденция се запази, те ще се изравнят чак след 70 години. Това особено важи за някои региони на Африка", каза генералният директор на ЮНЕСКО. По инициатива на Бокова световната организацията е подела програма, която има за цел да образова хората през целия им живот.

Според нея ние не можем да се справим с крайната бедност, а оттам и с всички останали предизвикателствата като екстремизъм и климатични проблеми, ако не инвестираме в образование. Особено опасна е ситуацията с бежанците, бягащи от военни конфликти. Голяма част от тях са деца. Изправени сме пред риска да изгубим това поколение и то да се обърне към тероризма. А именно чрез образованието можем да направим така че големите маси мигранти, които са се насочили към Европа, те могат да останат по родните си места и да намерят перспектива, добави генералният директор на ЮНЕСКО.

"Всичко в днешно време е обвързано - мирът, сигурността, човешкото достойнство, развитието, бедността и образованието. Мисля, че това е основата", заключи Ирина Бокова.