Стотици родители чинно се редиха вчера на огромна опашка, която почти заобикаляше Съдебната палата. Грамадната опашка, която примирено се преместваше полека под горещите лъчи на слънцето, постепенно придвижваше също тъй грамадни торби със стара хартия. В другия край на площада двама мъже претегляха хартията и записваха на талончета килограмите. С талончетата родителите се отправяха с децата си към друг щанд от отсрещната страна, за да си изберат книжки. 
Акцията „Стара хартия за нова книга“ се проведе вчера за втори път в Русе, като предизвика неимоверно голям интерес. Партньори в организацията на националната кампания са община Русе и регионална библиотека „Любен Каравелов“, чиито служители през целия ден обгрижваха дошлите да сменят старата хартия с книжки. Отворено беше и специално гише за записване на нови читатели на библиотеката, което по обед беше събрало десетки регистрации.