Министерство на отбраната отново обяви обществена поръчка на обща стойност 3 млн. лв. за закупуването на 10 нови и 10 стари автобуса.

Предишната процедура бе прекратена в края на август месец, заради открити нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, бе това да промени условията.

Според новата поръчка оферти ще се събират до 18 октомври. Доставката на автобусите трябва да се извърши до три месеца след подаване на заявка от възложителя – МО. 2 млн. лв. ще излезе доставката на новите автобуси и наполовина – 1 млн. на рециклираните. Машините трябва да бъдат доставени в поделението в Негушево.

Така, въпреки новата поръчка, армията, която бе включена в охраната на границите, ще трябва да ползва старите автобуси “Чавдар”, за да превозва военнослужещите до граничните райони, поне до края на годината.