Ако даден гласоподавател не гласува в два последователни избора от един и същи вид, той ще бъде заличен от избирателните списъци. Това стана ясно днес от брифинг на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Санкцията е част от измененията в новия Изборен кодекс за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, предвиждащи задължително гласуване, припомни той. Александър Андреев уточни, че ако лицето желае отново да упражни правото си на глас, вписването му в избирателните списъци по постоянен адрес ще става чрез подаване на заявление.

При негласуване след изборите може да се докаже извинителна причина за това с документ до общината.

Тези, които искат да гласуват за референдума, ще бъдат информирани предварително. При този вид гласуване няма задължителност, както при изборите за президент.

В новите образци на бюлетината в тези избори за президент и вицепрезидент има и възможност да се отбележи, че не се подкрепя никого от кандидатите, припомниха от ЦИК.

Андреев посочи още, че с други промени в Изборния кодекс отпаднаха т. нар. автоматични избирателни секции, които бяха откривани в предходните избори от 2014 и 2015 г., за местата с повече от 100 избиратели, гласували на последните пет избора. В момента в чужбина при повече от 60 заявления, подадени от гласоподаватели в националния референдум за определено място, ще може да се откриват такива избирателни секции. Задължително секции ще се откриват и там, където има дипломатически и консулски представителства на България в чужбина, каза Андреев.

От 12 септември ЦИК приема документи за участие президентските избори, както и за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември.

До момента са регистрирани партията ГЕРБ и Инициативен комитет за издигане на кандидатпрезидентската двойка Веселин Марешки-Петър Петров. Все още няма отказана регистрация от ЦИК, каза говорителят Камелия Нейкова.

До 26 септември е срокът за регистрация на инициативните комитети, а до 21 септември - за партии и коалиции. Кандидатските листи мигат да бъдат регистрирани от 19 септември до 4 октомври в ЦИК, информира Нейкова.