Меглена Кунева е заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, а от 3 февруари 2016 г. и министър на образованието и науката, след като пое поста от подалия оставка проф. Тодор Танев. Началото на новата учебна година, което е и начало на практика на реформата в училищното образование, постави много въпроси пред учители, родители и ученици. Министър Кунева отговаря на много от тях в интервюто, което даде специално за вестник „Утро“.

Дарина ПЕТКОВА
- Госпожо Кунева, какво ще пожелаете за новата учебна година на учениците, учителите и родителите?
- Да бъдат заедно. Образованието е процес, който е обречен на неуспех, ако в него не участва цялото ни общество. Това е философията и на новия закон за предучилищно и училищно образование. Затова към всяка детска градина и училище ще има обществени съвети с представители на община, държава или бизнес, на интелектуалци и родители. Заедно с директора те ще взимат решения, ще носят отговорност, но и ще контролират не само как се изразходват средствата, но и как протича учебният процес. Родителите ще бъдат включени и в оценяването на работата на директорите и учителите. А това ще се случи най-добре в полза на учениците, ако всички са заедно и се чувстват като общност.
- Една част от учителите обаче са притеснени от промените, които се задават, объркани са. Дали ще се справят и ако не, няма ли да пострадат децата?
- Откакто съм министър, имах хиляди срещи с учители и директори. Знам за проблемите, знам притесненията от новите програми в първи и пети клас. Знам, че годината ще бъде трудна. Но учителите могат и само трябва да повярват в себе си. И да работят с грижа за онези, които ще продължат мисията им. Да помагат на по-младите си колеги, за да имаме добри учители за децата и след години. Реформата не може да бъде отлагана. Вероятно през тази година ще открием къде законът и новите държавни образователни стандарти се нуждаят от промяна. Сигурно ще се наложат корекции в наредби. В МОН ще бъде създадено специално звено, което ще наблюдава как се прилагат стандартите. Ние често пускаме законите да действат, но нямаме систематично наблюдение как те променят средата и с каква скорост. А този закон трябва доста бързо да даде плодове. Учителите са тези, които в практиката ще открият проблемните места. Сигурна съм обаче, че децата няма да бъдат ощетени. Защото учителите, особено началните, са опитни и отговорни - те ще намерят начин да научат децата да четат и смятат.
- Сега в пети клас ще има нови учебници по история и цивилизации. Те готови ли са и кога ще стигнат до учениците. Учителите се притесняват заради изцяло новата учебна програма.
- Няма причина за притеснения. Наваксахме закъснението от февруари. Преодоляхме обжалването на заповедта на проф. Тодор Танев. Издателите поеха ангажимент и успяха да отпечатат учебниците, както ни бяха обещали. По информация от Регионалното управление на образованието повечето учебници в Русе са доставени, а крайният срок е 15 септември. Учебниците са оценявани не само от комисия в МОН, но и от учителите, които ще преподават на петокласниците. МОН и експертите от РУО организираха вече и обучения за учителите, които ще преподават по новата учебна програма Средновековие. Уверена съм, че ще се справят. Най-важното е да намерят начин да преподават интересно историята, а също и да намерят допълнителни средства за това - от интернет, библиотеката, музея, киното. Използвам случая да припомня обаче, че помагалата не се одобряват от министерството и затова е много голяма отговорността на учителя при избора им. 
- Кога ще има нови буквари?
- Издателите ни убедиха, че нов буквар се пише трудно и е нужно време. Затова решихме да не пришпорваме нещата и да не сменяме буквара в средата на годината, когато вероятно ще е готов. Но искам да ви уверя, че учителите ще научат децата да четат и пишат. Толкова поколения сме се научили по този метод - гласни и съгласни, сричка, думичка. Важна е учебната програма, а не букварът. Учителското съсловие се чувства пренебрегнато. А за необходимостта от модерни средства за образование ще кажа отново - търсете общността, бизнеса, кандидатствайте по проекти. Колкото проекти направим, толкова пари ще имаме. Учете се от учители и директори, които вече са успели. Само така системата ще напредне. 
- Какво ще направи министерството, за да подобри социалния статус на българския учител?
- Аз няма да се уморя да повтарям: Центърът на реформата в образованието са учителите. Държавата и обществото им дължат подкрепа. Това означава не само по-добро заплащане, но и повече възможности за квалификация, за по-бързо кариерно израстване, за подкрепа на младите учители, които за да издържат семейство, са принудени или да напуснат професията, или да отказват работа в малки градове. За всичко това сме заложили мерки. В преговорите за бюджета ще настоявам за повече средства за образование. В България в момента се прави образователна реформа в условията на недостатъчен бюджет за системата, а тя изисква публични финанси. Ще бъда много борбена при разговорите за бюджета. Като общество ще бъдем толкова добри, колкото сме образовани. Народните представители, кметове, общински съветници, бизнес, медии - всички трябва да подкрепят образованието. Отделно има възможност за работа по проекти по националните програми и по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Там има 140 милиона лева по проекта „Твоят час“. Европа ни дава тези средства, за да подобрим качеството на учебния процес, да намалим броя на учениците, които рано напускат училище, да помогнем с допълнителни часове на децата, които не владеят добре български и това им пречи да усвояват знания. Има възможност и за подкрепа на талантливите деца. Когато ме питаха какво България ще даде на Европа, аз отговорих: красиви български умове. Те обаче трябва да се създадат и подкрепят. Работим за самочувствието за нацията. И учителите трябва да имат това самочувствие. Аз вярвам в тях. Разчитам, че след една година ще можем да кажем - беше трудно, ама хубаво. Успешна учебна година!