За поредна година ЕНЕРГО-ПРО монтира щъркелобрани на различни места в Североизточна България. В началото на септември екипите на компанията поставиха маншони и птицебрани по електропровод 20 kV в село Александрия, община Добричка, с което се гарантира безопасността при прелета на защитения вид в района. 

По време на есенната миграция на щъркелите, която обикновено започва в края на август, голям брой птици се струпват на ята по електрическите стълбове за почивка и нощувка. За да бъде опазен животът им, съоръженията се обезопасяват чрез монтиране на птицебрани, маншони и други предпазващи средства, които не позволяват възникване на късо съединение вследствие на контакт на птиците с части от електропровода под напрежение.

Предпочитаните от птиците участъци за кацане по време на прелет се променя сезонно, което ги прави трудни за прогнозиране. Компанията разчита на компетентното сътрудничество на институциите и природозащитни организации, които следят маршрута на птиците и посочват местата, където е необходимо обезопасяване на електрическите стълбове.

Известно е, че България е страната, над която преминава Виа Понтика - най-големият миграционен поток на вида от Европа към Африка. Тук се събират птиците от източната миграционна популация и образуват огромни ята по Българското Черноморие. Всяка година ЕНЕРГО-ПРО Мрежи предприема редица превантивни мерки за обезопасяване на възможно най-голям брой електрически стълбове, за да се опази популацията на защитения вид.

Специалистите на ЕНЕРГО-ПРО винаги откликват за съдействие на общини и неправителствени организации в оказването на помощ на бедстващи или останали без дом щъркели.

През последните години електроразпределителната компания монтира стотици платформи за щъркелови гнезда в Североизточна България. Те осигуряват безопасни домове, където щъркеловите семейства гнездят и отглеждат своето потомство. Едновременно с това се предотвратяват предизвикани от птиците аварии и прекъсване на електрозахранването в населените места.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи преподписа споразумение за сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците, според което по електрическите стълбове в Североизточна България, през следващите няколко години ще бъдат монтирани нови 1000 платформи за щъркелови гнезда. 300 от тях ще бъдат позиционирани в района на Дуранкулак и Шабленското езеро.