Частни бирници ни погват за неплатени сметки за телефон, ако ги просрочим с повече от 45 дни. Това стана ясно на пресконференция на колекторската фирма „ЕОС Матрикс”. От компанията заявиха, че срокът на просрочие започва да тече около 30 дни след периода, в който компанията е предоставила възможност за плащане. Фирмите за бързи кредити пък прибягват до услуги на частни бирници 6-7 месеца, след като не са погасявани месечните вноски.В случай че длъжникът не предприеме никакви действия за погасяване на задължението си, се завежда дело срещу него. Срокът на изчакване от издирването и поканването на длъжника да си погаси кредита до завеждането на иск срещу него е различен, но е в рамките на 3 до 6 месеца.
Възложените суми от бизнеса на колекторската фирма за първите 6 месеца на тази година са над 80 млн. лева. За същия период на миналата година те са били около 70 млн. лева, посочиха от фирмата.

Според проучване българските фирми са най-недисциплинираните платци в Европа. Данните сочат, че едва 72% от фактурите пратени на битовите клиенти се плащат навреме. Това е с 2% по-малко спрямо предходната година, когато платените в срок сметки са били 74% от всички. Сходна е ситуацията и при фирмите, като те погасяват едва 70% от сметките си навреме. Анкетата на фирмата показва, че около 4 на сто от просрочените задължения се отписват.
Заради затруднения на гражданите и фирмите за плащане на време на своите задължения българските компании вече дават средно 36 дни на клиентите си за плащане на фактурите. Това е с 3 дни повече в сравнение с 2015 г. В Европа този срок се удължава с 2 дни – от 34 на 36, а в Източна Европа – от 36 на 38 дни, пише „Телеграф”.

Изследването показва още, че всяка втора фирма, занимаваща се с търговия, търси колекторски фирми за събиране на задълженията. В същото време делът на просрочените задължения в сектора на търговията намалява от 33% през 2014 година до 27 на сто през тази година.
Гражданите забавят плащането на сметките си средно с 19 дни, докато бизнесът обикновено бави погасяването на фактурите с 26 дни.