Валентин Атанасов е роден в Ряхово, където живее и в момента. Основното си образование завършва в родното село, след което учи в Механотехникума в Русе. Продължава образованието си в Националната спортна академия в София, където се дипломира с педагогически профил, Висшата школа на МВР в София и Стопанска академия „Д.А.Ценов“ в Свищов, където придобива следдипломна квалификация „Управление на общинските финанси“. Започва работа в структурите на МВР като полицай, а това му носи и по-нататъшното развитие. Бил е началник на Районно управление, началник на ГКПП Русе, а до 2015 директор на „Автомобилна администрация“-Русе. От 25 октомври 2015 е кмет на община Сливо поле, издигнат от ГЕРБ. Женен е, има син и дъщеря.


- Г-н Атанасов, изминаха повече от осем месеца от началото на мандата ви като кмет. Каква е равносметката ви до момента?
- Много сериозно се готвим за отчета за първата година, който ще бъде непосредствено след президентските избори. Такива отчети досега не са правени, затова ще влезем във всяко населено място, ще кажем какво свършихме и какво не, и най-вече ще чуем хората. Те ще дадат своята оценка. Основната цел на екипа ми е да направи така, че всички граждани на общината да заживеят заедно. Търсим всички поводи, случаи да общуват, да добруват, да бъдат заедно и оттук нататък да може всички ние заедно да носим кръста. Голямата битка, която водим в момента, е в посока единение. А моята лична - да бъда кмет на всички хора от общината. Изминаха само първите месеци на мандата, но вече и аз, и екипът усещаме доверието, с което ни посрещат хората в селата на общината. Това е добра равносметка и значи, че посоката е вярна.
- Как планирате да се случи това единение на жителите на общината?
- Това е многостранен процес. Нужно е да се предприемат стъпки в различни посоки. Ще започнем от детските и учебните заведения, които са едни малки дворци, но това, което е направено за децата и подрастващите, никога не е достатъчно. Нашите деца трябва да се възпитават в условия, които по нищо не отстъпват от тези в големите градове. Вниманието ни е насочено и към проблема с кадрите. Предложихме свободните места на местните педагози и възпитатели - това са наши кадри, млади хора, които трябва да задържим.
Други стъпки са в посока обогатяване на културния календар с местни празници и инициативи. Но не само в центъра на общината или в големите села, а навсякъде. Ще помагаме с организация и материална помощ на всички  кметства. Хората не бива да се чувстват изолирани и пренебрегнати. Когато не стигат средства, ще влагаме повече сърце. Искаш ли да служиш на хората, намираш начин.
- Колко са училищата и детските градини и какво е състоянието им?
- Имаме три училища, като най-голямото е в Сливо поле - до 12 клас, а другите до основно образование са в Голямо Враново и Ряхово. Детските градини са в Сливо поле, с филиали в Ряхово и Юделник, и в Малко Враново, с филиали в Стамболово и Голямо Враново. Всички сгради са санирани, оборудвани много добре по отношение на осветление и отопление. Занималните и класните стаи са обзаведени според съвременните изискваня и с необходимите средства за учебно-възпитателния процес. Във всички детски градини имаме модерни площадки. В училищата е организирано столово хранене. Децата пътуват до училищата с ученически автобуси, придружавани от възпитатели. Осигурили сме твърдо и течно гориво за котлите и сме готови за зимата.
- Наред с вниманието към най-малките и подрастващите, какви грижи полагате за пенсионерите?
- Много дължим на хората от тази възрастова група. Това са заслужили хора, отдали много сили за развитието на общината - с труд, присъствие, раждане и отглеждане на деца.
В нашите 11 населени места имаме общо 19 пенсионерски клубове - места не само за социални контакти, но и за самодейност, културно-масова дейност, съвместна работа с читалища, срещи с общинското ръководство и т.н. Стремим се да не изолираме възрастните хора от живота на общината, напротив, по всякакви поводи каним техни представители и участници, даваме им думата, за да се чуе техният глас. 
До този момент с екипа на общината успяхме да осигурим веднъж месечно безплатно пътуване на всички членове на тези клубове от населеното място до Сливо поле и обратно. Малко е, но е крачка напред.
- Как стои въпросът с безработицата в общината?
- За изминалия период безработицата е 14.1% спрямо 9.4% за страната. В непрекъсната връзка сме с бюрото по труда. Следим и кандидатстваме за работни места по всички подходящи програми за временна заетост. За  изминалия период сме назначили 24 работници по две програми за младежи до 29 години. По програма „Развитие на човешките ресурси“ 42 лични асистенти и домашни помощници се грижат за общо 82 потребители. Наскоро съдействахме на читалищата и ни бяха одобрени 19 работни места.
По една или друга причина има регистрирани хора в работоспособна възраст, които не попадат в трудови колективи. Те в повечето случаи са с ниски финансови възможности. Ето защо създадохме организация и транспорт, служители от бюрото по труда по график да посещават населените места в деня за подписване.
- А от какво най-често се оплакват жителите на Сливо поле, какви са най-големите им проблеми?
- Може да ви учуди, но голям проблем са бездомните кучета. Ние имаме договор с фирма, която се занимава с обезпаразитяване и кастриране на тези животни. При наше обаждане идват, вземат ги, обслужват ги и ни ги връщат. По неизвестни причини кучетата по населените места се умножават и понякога стават агресивни. Ние спазваме всички законови разпоредби, но този проблем излиза над решенията, които една община може да вземе.
Много често хората се оплакват по лични и битови въпроси, междусъседски отношения. Пред кабинета ми  винаги има хора, а ние приемаме абсолютно всички, без да връщаме никого. Ако не можем да решим даден въпрос, съдействаме и насочваме към компетентни органи и институции.
Здравеопазването също е проблем, тъй като имаме само двама лекари. Има недостиг на кадри.
- Имате ли рецепта как да просперира една малка община?
- Управлението не е магия. Освен компетентност, нужно е пълно отдаване. Също здраво да се държиш на земята, да понасяш удари и да не преставаш да бъдеш човек. То е за хора, които са готови да служат буквално 24 часа 365 дни. Ако погледнеш отсреща, кметската институция е нещо много лъскаво, привлекателно, виждат се едни забогатявания, но който не се е сблъсквал с нещата, нищо не знае. Трябва да искаш да свършиш работата, да обичаш хората. Когато човек желае да свърши нещо, той намира начин. Когато не желае, има най-малко три отрицателни отговора.
Другото, което искам да подчертая, е че нашият екип и кметовете по населените места, независимо от политическите различия, работим в екип. Екипният принцип го извеждаме на преден план, защото задачите са едни. Общата ни цел е положителен и сполучлив мандат, а той минава през оценка на всяко населено място. Няма по-важни, маловажни и много важни задачи, за нас всички са важни. При екипния принцип има едно основно много тежко правило - когато има казус, на разговор могат да се явяват само хора, които могат да предложат поне три решения. Не може да идват и да обясняват по дадения казус как не може да стане. Такива хора не се приемат и не обичам да работя с такива хора.
Към всеки един кмет на кметство в община Сливо поле има избран обществен съвет, който е съставен от различни хора, които искат в селото им да се случат нещата, да помагат. Тези хора не са обвързани политически, те просто са около кмета на населеното място.
- Помага ли държавата във вашата ежедневна работа?
- Да. За нашия екип може би хубавото е, че предвид моята предишна работа на различни длъжности на територията на областта, съм успял да си оставя отворени врати. В началото на мандата получих добри помощни инжекции от всички областни структури, като всички ми оказаха пълно съдействие. Признателен съм за подкрепата и на областния  управител.
- В каква проектна готовност е общината и от какво има най-голяма нужда?
- Ние се стремим и правим всичко възможно общината да направи максимален брой участия за нуждите си, за които имаме предварително изработен план. Докато чакаме да се случат големите неща обаче, ние с екипа сме длъжни да посрещнем деня - изхранването, хемодиализата, сметопочистването, снегопочистването, болници, линейки, тъй като животът върви. Това, което правим, е животът в общината да се движи нормално, спокойно, обезпечено, сигурно. Стремим се към това и то се получава. Смея да го твърдя, защото например поддържането на зелените площи и хигиената в общината са взаимосвързани. Общината е страна, но трябва и всички наши съграждани да участват. С пример и с поведение успяхме да накараме хората да променят мисленето си, тъй като в началото на мандата те казваха „от общината са длъжни“. Ние си свършваме работата, но те виждат, че ресурсите ни са ограничени и започнаха да помагат. Напоследък забелязвам, че 50% от банкетно-тротоарните площи се почистват от хората, които си закупиха машинки и подпомагат нашата дейност. Те видяха, че за да бъде добре, трябва да бъдем заедно и да си помагаме.
Имаме проектна готовност, но от началото на мандата до момента няма отворени европейски програми. Предстои да се приемат документи по изготвени проекти на всички общини от 2 септември до 2 октомври и вече ще се чакат оценки. Ние сме наблегнали на проекти за улици, пътища по подмярката за развитие на селските райони. Имаме проект за техническата служба, предвидили сме реконструкция на читалища, църкви, стадиони, зали. Работим по предварително заложени програми и чакаме те да се отворят. Съставът, който работи по проектите, е добре подготвен, като ползваме и консултантски фирми, за които е важен крайният продукт. По трансграничната програма участваме с три проекта, като единият е за 16 млн. лева и е също за пътища. Ако той се реализира, ще е голяма радост, тъй като обхваща населените места Ряхово, Бабово, Голямо и Малко Враново.
- Как работите с общинския съвет?
- Бих искал да използвам възможността и да благодаря на общинските съветници, тъй като това, което ви разказах за обикновените хора, се получи и се получава, но е изключително важно в общинския съвет да се говори на един език. Нямаме провалени съвещания, груби, некоректни, непрофесионални спорове. Ако има диалог по дадена тема, тя е как, по какъв начин и кое е най-доброто, за да се случи. Общинският съвет подкрепя ръководството ни.
- Каква е бизнес ситуацията в общината, има ли нови инвестиции?
- Бизнес ситуацията е прилична. Изключително  добре е развит земеделският бизнес. Земеделците са ни бетон, което означава, че няма и един необработен квадрат по съвременните програми. Оборудвани са със съвременна техника, направени са съвременни складове. Община Сливо поле е най-доброто землище на територията на областта, че дори и в Северна България. Земеделците прилагат много нови технологии по отношение на сортове, семена, растителна защита и напояване. 
Няма по-работливо население на територията на областта, пък и в държавата от сливополското. Това е едно богатство. Усещах, че на хората в общината им трябва екип като нашия, който да създава добри условия за бизнес, да отваря път за нови инвестиции, да им казва, че трябва да бъдем заедно за да успяваме. Това им вдъхва доверие, че може и по-добре.