Едва 72% от фактурите у нас се плащат в срок, докато през 2015 г. редовните плащания на фирми са били 74%, при 76% средно за цяла Европа. Това показва проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ за 2016 г., извършено съвместно с TNS Infratest.

Забавата, с която фирмите се разплащат у нас, е 28 дни след падежа на фактурата, като единствено Гърция ни изпреварва като отчитат забава с 29 дни. За отпусканият срок за отложено плащане – българските компании вече дават средно 36 дни на клиентите си за плащане на фактурите, с 3 дни повече в сравнение с 2015 г.

Данните по сектори в България показват съществени разлики. Подобрение при бизнес клиентите се отчита единствено в сферата на търговията – 27% просрочени и отписани вземания при 28% година по-рано. В същото време секторите услуги и промишленост отбелязват влошаване – съответно с 30% в сектора на услугите при 27% година по-рано и 32% при промишлеността спрямо 30% през 2015 г. При компаниите от последния сектор има и най-голямо EOS в България Тел. 02 976 0800 http://bg.eos-solutions.com/ ул. Рачо Петков Казанджията 6 Факс 02 489 9468 [email protected] София 1766 нарастване на периода на просрочие – с цяла седмица спрямо 2015 г., достигайки 27 дни.